Lustrumgoodies

By in lustrum heart fansels ek guod om te sparjen. Foar dit lustrum is der kar út ferskate items om te sparjen, nammentlik:

  • Badjas
  • Kofjemok
  • Bûsflakon
  • Toffels/slippers
  • Kondooms
  • Lustrumdas

It is mooglik om de hiele set te bestellen, mar ek om losse items te keapjen. It keapjen fan de hiele set is goedkeaper as alle losse items by inoar. Wolsto no dizze moaie lustrumgoodies yn hûs helje? Jou dy dan op op de side fan Bernlef of fulje it kontaktformulier yn.