F.F.J. Bernlef iepent lustrumjier

Op moandei 20 maaie 2019 hat de Fryske Studinteferiening Bernlef op feestlike wiize it 19e lustrum iepene. Om 20.20 oere ha de foarsitter fan de feriening en de foarsitter fan de lustrumkommisje tegearre it lustrum iepene.

De iepening fan it lustrum yn de soas fan Bernlef

Foarôfgeand oan de iepening hat de lustrumkommisje ek praat mei Omrop Fryslân oer it oankommende jier en de ferskate aktiviteiten dy’t plakhawwe sille. Dit ynterview is werom te harkjen by Weistra op wei, fan minuut 45.10 oant minuut 49.00.