Evenementen

Om it 19e lustrum fan ús feriening te fieren organisearje wy it tintefeest ‘Grinsleas’ yn, hoe kin it ek oars, Fryslân. En dêr moatsto fansels ek by wêze! Pak dyn aginda der dus gau by, want de datum en lokaasje binne ûnderwilens bekend. Op 31 augustus litte wy Grins efter ús en sette wy de […]